RECLAIMING THE CITY, a film by Stefan Rusu

Through a complex interweaving of field trips and interviews, archival footage, personal narratives and interventions in public spaces, the film reveals a number of sites of the New Berlin that uniquely exemplify the contradictions and tensions of social memory and national identity in the late twentieth and early twenty-first centuries. It is conceived as an investigative documentary, and is a quest through dramatic socio-economic restructuring processes, the physical transformation of the city following the fall of the Wall, and the impact of gentrification processes on public space.

read more »

PUBLIC TALK

The events will take place during 8-12 October in Yerevan within the frames of SPACES caravan supported by “Eastern Partnership Cultural Programme” (www.euroeastculture.eu) of European Committee. The caravan brings together artists, curators, researchers, architects and other cultural workers along with civil society groups and students from Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine in order to foster networking, self-education, social research and policy debates in the region.

read more »

ACTV at Gyumri Biennial

Utopiana.am launched ACTV- a new online television project- which aims to use art as a tool to study, analyze, present and take part in current social-political processes and to become an alternative platform for the development of these processes. www.actv.am For this purpose, ACTV has created 4 main platforms: Exploring the Public Space, Conversation, Modern Spaces, Anti-advertising and Men , with the help of which it will be develop its future activities. Several of these platforms will be presented at the Biennial.   Exploring the Public Space by Davit Stepanyan Today we become the...

read more »

Open Invitation

2012-ին Ուտոպիանա մշակութային-ստեղծագործական ՀԿ-ն հանդես է գալիս քաղաքային բնակչության համար հարմարեցված հանրամատչելի տարածքների ստեղծման Տրանսֆորմեր նախաձեռնությամբ: Նախաձեռնության նպատակն է՝ վերարժեւորել եւ վերաիմաստավորել հանրային տարածքի հասկացությունը ֆիզիկական, տեսական եւ վիրտուալ ձեւաչափերում:

read more »

LIKE THAT: GREEN & BLACK

Within the 8th International Gyumri Biennale and SPACES ( Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project Utopiana presents, Like that: Green & Black This project will include performances, discussions and an exhibition of diverse works by Gyumri’s and Yerevan’s contemporary artists.

read more »

Take the Square & Spatial Occupations – presentations by Oliver Ressler

Within the 8th International Gyumri Biennale and the SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project, Utopiana.am presented Oliver Ressler’ Take the Square & Spatial Occupations projects.   Take the Square Presentation 15 September, 2012, Gyumri style Gallery Over the past decade, Oliver Ressler has developed a body of work related to the alter-globalization movement. In his talk, Ressler presented his most recent work on the latest social movements, the 3-channel video installation “Take The Square”. The project focuses on the movements of the...

read more »